Politica de confidențialitate Introscop

Noi, introscop.ro respectăm cu strictețe confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienților către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale cu privire la acest site. Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, introscop.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: livrarea serviciilor comandate online și comunicarea de informații despre site și servicii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată ( persoana de la care se colectează datele), partenerii contractuali ai operatorului, societați bancare, birouri de credit, acestea fiind necesare în scopul stabilirii contactului cu clienții, în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și în scopul îndeplinirii la timp și cu operativitate a livrării comenzilor, precum și în scopuri de marketing direct.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor printr-un e-mail la adresa contact@introscop.ro. De asemenea, refuzul dvs. expres de prelucrare a datelor personale care vă privesc, vă duce la încetarea oricăror prelucrări de date cu caracter personal în ceea ce vă privește.

Datele personale ale dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a va trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc. Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

Dreptul de a va modifica și șterge datele deținute de introscop.ro

introscop.ro conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele dumneavoastră de contact pe care le-ați înregistrat, unele aspectele de care sunteți interesat, incluzând noile informații despre servicii lansate. De asemenea, puteți să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră oricând.

Securitatea datelor

Pentru confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră, înregistrarea și autentificarea pe introscop.ro implică o parolă.

Feedback

Noi oferim posibilitatea utilizatorilor sitului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imaginea persoanelor.

Adrese IP și cookie-uri

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, care permite introscop.ro să urmărească preferințele dumneavoastră, se poate plasa un modul cookie pe hardul computerului dumneavoastră astfel încât să puteți fi recunoscut ca utilizator și să personalizăm experiența dumneavoastră atunci când revizitați site-ul. Acest cookie va fi stocat pe unitatea hard disk a computerului până când îl eliminați. De asemenea, putem folosi cookie-uri temporar pentru a vă ajuta să navigați pe introscop.ro Puteți seta browser-ul dumneavoastră să vă notifice în legătură cu acest lucru sau să respingă în mod automat cookie-urile. Dacă respingeți cookie-urile introscop.ro puteți vizita în continuare site-ul, dar puteți fi limitați în utilizarea anumitor caracteristici. introscop.ro folosește, de asemenea, adresele IP pentru a administra site-ul introscop.ro și pentru a urmări tiparele de trafic. Mai multe informații despre coockies găsiți aici. 

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a va informă cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@introscop.ro