Termeni și condiții Introscop

Accesarea (vizitarea sau cumpărarea serviciilor) acestui site, implică acceptarea acestor termeni și condiții. Pentru a naviga și utiliza în cele mai bune condiții site-ul, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor. Ne asumam dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare. Imaginile serviciilor din magazinul online sunt cu titlu de prezentare. Serviciul nostru include comunicări cu caracter administrativ și comercial care vă vor fi trimise în momentul în care decideți să vă înregistrați ca utilizator sau să achiziționați serviciile noastre. Sunteți de acord și acceptați că, fără nici o notificare prealabilă, putem șterge sau adăuga orice informație pe site, întrerupe orice activitate pe site sau arhiva din conținutul site-ului, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nici o formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe aceste site-uri. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste site-uri sau luați sau nu în considerare informația găsită acolo.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare

Prin utilizarea serviciului și a site-ului introscop.ro, dumneavoastră sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, așa cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator sau în secțiunea de comandă servicii și sunteți de acord să furnizați aceste informații corect și complet. În situația în care considerăm, ca această obligație nu este respectată de către dumneavoastră, ne rezervăm dreptul să vă blocam accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului, fără nicio notificare prealabilă.

Securitatea Datelor Personale

Datele personale ale dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc. Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

Înregistrarea ca membru, parola și comportamentul ca membru

Prin înregistrarea ca membru veți fi solicitat să vă alegeți un nume de utilizator (adresa de e-mail) și o parolă. Sunteți responsabil(ă) de păstrarea în siguranță a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfășurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastră. Sunteți de acord să ne înștiințați imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator. Sunteți pe deplin în cunoștință de cauză că orice informație, date, text, fotografii, grafică, etc conținute în acest site sunt responsabilitatea acelei persoane/entități de la care provine. În aceste condiții nu putem sub nici o formă, direct sau indirect, fi făcuți responsabili pentru conținutul site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.

Publicitate și legături cu alte site-uri

Sunteți de acord cu următoarele : operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, participări la concursuri, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătură/tranzacție/colaborare/etc. care pot apărea între dumneavoastră și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul nostru. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii acestuia nu pot fi făcuți nici material nici sub altă formă, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menționate.

Promoții și concursuri

Noi ne stabilim singuri regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizăm. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului propriu. De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site. De asemenea promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către client în perioada de timp în care promoția este validă. Putem întrerupe sau anula în orice moment orice promoție fără nicio notificare prealabilă.

Limitare de responsabilitate

Companiile, produsele sau serviciile menționate în articolele publicate sunt mărci înregistrate ale companiilor respective. Utilizarea oricărui nume de marcă înregistrată este realizată doar în scopul analizei și nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Nu vom fi responsabili în fața nici unei persoane sau companii care folosește sau se bazează pe informații sau opinii neconforme conținute de acest site. De asemenea, nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel pierderi. Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal. Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau incorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor.

Dispute și Conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între introscop.ro și clienți se încearcă a fi rezolvată pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două parți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești. ANPC

Acceptați și înțelegeți în mod expres că:

Nu avem cum să garantăm că serviciul va fi potrivit cerințelor dumneavoastră; serviciul va fi neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel; calitatea informațiilor, datelor, imaginilor, produselor obținute contra cost sau gratis prin intermediul serviciului va corespunde cerințelor și așteptărilor dumneavoastră; serviciul poate fi întrerupt de către proprietari sau administratori în orice moment fără nici o notificare prealabilă și fără nici un fel de pretenție de orice fel din partea dumneavoastră; prin intermediul serviciului nu se oferă nici un fel de garanție sau certitudine altele decât cele în mod expres specificate în acești termeni de oferire a serviciului; sunteți direct și deplin responsabil pentru orice activitate și/sau conținutul oricărei date, informații, imagini, text, înregistrări audio sau video sau a oricărei alte contribuții pe care o faceți și/sau o faceți disponibilă și/sau o transmiteți în condițiile prezenților termeni ai serviciului; forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii; nu suntem responsabili și nu putem fi ținuți responsabili în nici un fel, direct sau indirect, pentru orice pagubă și/sau problemă directă sau indirectă, de orice natură, ca urmare a folosirii serviciului.